2018 - Subvencions adreçades al foment de projectes i serveis d'utilitat pública i interès social

2018 - Subvencions adreçades al foment de projectes i serveis d'utilitat pública i interès social


Objecte:
Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis en diversos àmbits, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, i que siguin d'interès per a la ciutat.

Projectes, activitats i serveis, que tinguin alguna de les següents finalitats:

  • Difondre els plans i accions municipals
  • Fomentar valors socials, ambientals, culturals, esportius, de diversitat i integració, així com noves formes de participació
  • Millorar la cohesió social de la ciutat
  • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d’inclusió
  • Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania
  • Fomentar accions de prevenció primària i les bones pràctiques en bicicleta, tant a la ciutat com al medi natural
  • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania
  • Promoure la igualtat
  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies
  • Fomentar la normalització de les persones amb discapacitat
  • Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans
  • Millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat
  • Facilitar els processos d'emancipació i de participació en la vida social dels i de les joves de la ciutat
  • Promoure activitats de formació per a famílies
  • Foment de l'ensenyament/aprenentatge musical
  • Protegir els animals domèstics, salvatges o exòtics
  • Vetllar per la millora i conservació del medi ambient i la biodiversitat
  • Recuperar l'activitat agrícola i ramadera compatible amb la protecció de l'espai natural, promoure el consum de productes ecològics i de proximitat i reduir el consum d'aigua als sectors domèstic i industrial
  • Prevenir la generació de residus i fomentar una bona recollida selectiva en origen
  • Reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries.
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

Les subvencions de l'àmbit de Medi Ambient es demanaran a través del tràmit de Subvencions mediambientals 2018

N211 Subvencions de Cultura
N213 Subvencions d'Educació
N214 Subvencions per Joventut
N215 Subvencions per Esports
N218 Subvencions de Polítiques Socials
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
• Subvencions dels àmbits temàtics d'Educació, Polítiques Socials, Cultura i Joventut i Esports: del 20 de març al 12 d'abril de 2018.

• Subvencions de l'àmbit temàtic de Medi Ambient: del 20 de març al 4 de maig de 2018.
Tràmits relacionats:
En cas d'associacions o entitats que no estiguin inscrites al Registre d'entitats: Inscripció al Registre municipal d'associacions i entitats
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top