2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Cultura i joventut

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública : Cultura i joventut


Objecte:
Concessió de subvencions, mitjançant pública concurrència i dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis d'interès públic local, que complementin o supleixin els serveis de competència municipal i que siguin de naturalesa cultural i/o juvenil, per a l'exercici 2021.

Els projectes, activitats i serveis subvencionades hauran de tenir alguna de les següents finalitats:

  • Difondre els plans i accions municipals
  • Fomentar valors socials o culturals, així com noves formes de participació.
  • Millorar la cohesió social de la ciutat a partir de projectes culturals i/o juvenils amb la cultura com a motor de transformació social.
  • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d'inclusió.
  • Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.
  • Potenciar el patrimoni, la història i el coneixement com una eina de creixement de la comunitat
  • Millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat.
  • Facilitar els processos d'emancipació i de participació en la vida social dels i de les joves de la ciutat.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries.
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N211
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 6 de juny al 26 de juliol de 2022
Tràmits relacionats:
Subvencions mediambientals
N213 Subvencions d'Educació
N215 Subvencions per Esports
Subvencions de Polítiques Socials
Subvencions Projectes Socials

En cas d'associacions o entitats que no estiguin inscrites al Registre d'entitats:Inscripció al Registre municipal d'associacions i entitats
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Cal sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop