Recàrrega de vehicles elèctrics

Recàrrega de vehicles elèctrics


Objecte:
A partir de l'1 de gener de 2019 l'Ajuntament ja no enviarà targetes per la recàrrega de Vehicles Elèctrics.
Des de fa uns mesos la recàrrega es pot realitzar a través del codi QR existent a la mateixa estació. Realitzant un fotografia al Codi QR, l'aplicació us dirigirà a una plataforma de l'empresa Estabanell SL., on us haureu de registrar amb les vostres dades. Un cop registrat, la properes vegades l'estació s'activarà simplement realitzant la fotografia del Codi QR.

https://www.e-mobilitat.cat/

Els usuaris que en disposin de les targetes de recarrega, les podran seguir utilitzant indefinidament.

A Sant Cugat hi ha 4 punts de recàrrega de vehicles elèctrics:

- Av. Pla del Vinyet, davant Teatre Auditori
- Carrer de la Mina, davant CAP: estació de càrrega ràpida (30 min)
- Al Centre Comercial Sant Cugat (davant benzinera) : Gestiona l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Properament al Parc empresarial Can San Joan, Av. Generalitat 170 i 206

Punts de recàrrega en tot el territori: https://www.electromaps.com/mapa
Persones destinatàries:
Les persones usuàries de vehicles elèctrics.
Observacions:
Tots els vehicles 100% elèctrics podran aparcar de franc a les zones blaves de Sant Cugat

• Les persones usuàries queden subjectes a les següents condicions:

  - L’usuari situarà el seu vehicle ocupant una sola plaça.
  - El temps màxim de permanència serà de dues hores, excepte en l'estació de càrrega ràpida (c. la Mina), en la que el temps màxim de permanència serà de 30 minuts. No es permet l’estacionament si no s’està realitzant una recàrrega.
  - En cas de pèrdua de la targeta caldrà notificar-ho immediatament a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
  - És gratuïta i indefinida fins la finalització del servei o canvi de les condicions contractuals, en aquest cas, es notificarà prèviament a cada usuari de la targeta.

• Normes de funcionament:

  Amb targeta de recàrrega:
  1. Apropar la targeta al terminal
  2. Extreure el cable d’alimentació i connectar el vehicle
  3. Tancar la portella del punt de recàrrega
  4. Un cop efectuada la recàrrega tornar a apropar la targeta al terminal per alliberar la portella i guardar el cable d’alimentació. Finalment tancar novament la portella.

  A partir del Codi QR.
  1. Realitzar un fotografia al Codi QR,
  2. L'aplicació us dirigirà a una plataforma de l'empresa Estabanell SL.
  3. Registrar-vos amb les vostres dades. Un cop registrat, la properes vegades l'estació s'activarà simplement realitzant la fotografia del Codi QR.


• Avaries a les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics:

  - En cas que no funcioni l’accés amb el mòbil, cal avisar a Estabanell energia al telèfon: 900 250 260
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop