Ocupació de la via pública

Ocupació de la via pública


Objecte:
Sol.licitud d'ocupació de la via pública, de forma puntual o per temporada, per a la utilització de parcs, carrers, places i/o voreres, per a les següents activitats o instal.lacions:

  1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques o esportives
  2. Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)
  3. Parades informatives
  4. Publicitat dinàmica (banderoles, pancartes, plafons i cartells)
  5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions a la via pública
  6. Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer
  7. Festa infantil de celebració en parcs o espais públics
  8. Caminades, gimcanes i jocs diversos sense afectació al trànsit
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.
Requisits previs:
Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats i no estar pendents de pagament de sancions provinents de l'incompliment de l'Ordenança de Convivència Ciutadana.

En cas que s'actuï a través d'un representant, caldrà acreditar la representació:.
- En el cas de persones físiques, mitjançant l'autorització d'atorgament de representació signada per la persona interessada i el representant, i adjuntant còpia dels documents d'identitat.
- En el cas d'entitats representades per una persona física, caldrà aportar còpia dels poders de representació, el document d'identitat del representant i el nif de l'entitat. Si la persona que presenta la sol·licitud no és el representant legal de l'entitat, caldrà presentar l'autorització d'aquest.
Observacions:
• L'ocupació sol·licitada haurà de ser aprovada per la Comissió de Via Pública per poder-se realitzar.

• Les sol.licituds d'ocupació de la via pública al terme de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Consulteu el llistat de carrers.

• Per als casos en què l'activitat impliqui l'elaboració i/o venda d'aliments, caldrà presentar la Declaració responsable pel sector alimentari en establiments no sedentaris (doc. 212), en base a les instruccions detallades a la fitxa informativa del sector alimentari per a la venda i elaboració no sedentària.

S'exclouen els tipus següents d'ocupació de la via pública, atès que es regulen per normativa pròpia específica:

  - Els talls de carrer per elements d'obres associats a llicències d'obres ja siguin menors o majors. Quan l'interessat rebi la comunicació de la llicència, s'hi farà constar l'obligatorietat de demanar l'autorització pel tall de carrer, amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació, a través del tràmit de Reserva temporal d'estacionament . La Policia Local autoritzarà, si escau, el tancament de la via pública sol·licitat.
  - Els quioscos fixos i els de pirotècnia
  - Els circs
  - Les parades del mercat setmanal.
  - Les parades de fires i festes tradicionals, que tenen tràmit propi: Parades a fires i mercats.
  - Les terrasses de bars i restaurants, que tenen tràmit propi: Sol·licitud de terrasses.
  - Les atraccions firals, incloses les de Festa Major, es sol·liciten mitjançant el tràmit Atraccions firals.
  - Les parades informatives de partits polítics en període d'eleccions: cal sol·licitar el permís a la Junta Electoral

T152
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de material: demanar material o infraestructures per dur a terme l'activitat.

En cas que es vulgui sol·licitar un espai del Centre Cultural de Mira-sol, caldrà enviar un correu a info@mira-solcentre.cat
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art. 5 Grup 2
Termini de sol·licitud:
Termini de presentació de les sol·licituds d'ocupació de la via pública (dies hàbils).

1 mes d'antel·lació a la data prevista:
1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques i esportives

20 dies d'antel·lació a la data prevista
2. Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)
3. Parades informatives
4. Publicitat estàtica (banderoles, pancartes i cartells) o publicitat dinàmica
5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions en via pública
6. Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer

10 dies d'antel·lació a la data prevista
7. Festa infantil de celebració en parcs o espais públics
8. Caminades, gimcames i jocs diversos (sense infraestructures ni afectació al trànsit)
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top