Sol·licitud aparcament exclusiu

Sol·licitud aparcament exclusiu


Objecte:
Reserva d'espais a les vies i terrenys d'ús públic concedits a farmàcies i clíniques amb servei d'urgències.
Persones destinatàries:
Farmàcies i clíniques amb servei d'urgències.
Observacions:
• La senyalització i el manteniment van a càrrec del sol·licitant.

• CLÀUSULA: La protecció de les xarxes topogràfiques existents al municipi, materialitzades amb claus sobre el terreny (normalment a la vorada) està regulada per la Llei 11/1994, d´11 de juliol, sobre senyals geodèsics. Per aquest motiu s'haurà de comunicar als serveis tècnics municipals qualsevol actuació que pugui afectar tant la visibilitat com la permanència d'aquests punts per a prendre les mesures necessàries.

T144
Import:
Tràmit subjecte a taxes. Les farmàcies i els centres mèdics tenen descompte, segons les Ordenances fiscals.
Ordenança fiscal número 18 Art. 5 Grup IV Secció 2a
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop