Sol·licitud aparcament exclusiu

Sol·licitud aparcament exclusiu


Objecte:
Reserva d'espais a les vies i terrenys d'ús públic concedits a farmàcies i clíniques amb servei d'urgències.
Persones destinatàries:
Farmàcies i clíniques amb servei d'urgències.
Requisits previs:
Observacions:
• IMPORTANT: Si la resolució és favorable, a més de la taxa de tramitació, s'haurà de satisfer una altra taxa d'ocupació de la via pública, que depèn de la categoria del carrer i metres ocupats.

• La senyalització i el manteniment va a càrrec del sol·licitant.

• La taxa d'ocupació s'ha de pagar cada any.

T144
Import:
Tràmit subjecte a taxes. Les farmàcies i els centres mèdics tenen descompte, segons les Ordenances fiscals.
Ordenança fiscal número 18 Art. 5 Grup IV Secció 2a
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top