Sol·licitud d'instal·lació de miralls de trànsit per a ús particular

Sol·licitud d'instal·lació de miralls de trànsit per a ús particular


Objecte:
Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de miralls de trànsit a la via pública per millorar la visibilitat.
Persones destinatàries:
Qualsevol ciutadà/ana que vulgui millorar la visibilitat per incorporar-se a una via pública.
Observacions:
Cal presentar una instància on quedi constància dels motius que provoquen la sol·licitud i el lloc on volen que s'instal·li el mirall de trànsit.

T156
Import:
Tràmit no subjecte a taxes.
La compra, instal·lació i manteniment dels miralls va a càrrec del sol·licitant.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop