Permís d'armes accionades per aire o gas comprimit

Permís d'armes accionades per aire o gas comprimit


Objecte:
Sol·licitud de permís d'armes accionades per aire o altre gas comprimit (incloses les lúdico-esportives com les paintball i les d'airsoft)
Persones destinatàries:
Qualsevol ciutadà/ana empadronat al municipi, major d'edat i que hagi adquirit una arma accionada per aire o qualsevol altre gas comprimit.
Observacions:
• Si no es disposa de la factura i de les targetes de l'arma, cal sol·licitar un duplicat i sinó, accedir a una armeria que pugui revisar i marcar de nou les armes i així poder tenir número de registre i poder-les legalitzar.

• Per tramitar permisos d'ARMES DE FOC, cal adreçar-se a la Comandància de la Guàrdia Civil ubicada a Badia del Vallès (c. Zaragoza 10, Badia del Vallès; tel. 937193610)

P321
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 5.2
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top