Atestats de circulació

Atestats de circulació


Objecte:
Petició de l'informe realitzat per la Policia Local amb motiu d'un accident de trànsit en el que ha estat implicada la persona sol·licitant.
Persones destinatàries:
Ho poden sol·licitar les persones implicades en l'accident, les persones que les representen legalment o la companyia d'assegurances.
Observacions:
P327
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art 5.2 Secció 1a Grup 3.4
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop