Sol.licitud de paraula al Ple Municipal

Sol.licitud de paraula al Ple Municipal


Objecte:

El Reglament de Participació Ciutadana recull el dret a intervenir durant les sessions ordinàries del Ple Municipal. El torn de precs i preguntes del públic assistent serà a les 19h.

Persones destinatàries:

Qualsevol ciutadà/na així com les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d'Entitats

Requisits previs:

Les preguntes s'hauran de lliurar per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana una setmana abans, com a mínim, de la data de celebració del Ple, si es vol que siguin contestades a la mateixa sessió plenària.

Observacions:
• La Junta de portaveus prioritza els temes a tractar.

• Les preguntes poden ser respostes directament per l'Alcaldia o per qualsevol altre membre de l'Equip de Govern en funció de la matèria plantejada.

• La durada màxima són 2 minuts per a la pregunta, 2 minuts per contestar i 1 minut per a la rèplica, per norma general

M168
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Mínim una setmana abans del Ple Municipal on es vol rebre la resposta
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop