Registre únic: registre d'entrada de documentació per a altres administracions

Registre únic: registre d'entrada de documentació per a altres administracions


Objecte:
Presentació d'escrits, sol·licituds, comunicacions o documentació adreçada a qualsevol administració autonòmica, local o estatal.
Persones destinatàries:
Qualsevol ciutadà/ana que hagi de trametre i registrar documentació adreçada a l'administració local, central i autonòmica.
Observacions:
La data d’entrada al registre de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és plenament vàlida a efectes del còmput de terminis.

L'Ajuntament únicament fa el trasllat de la documentació a l'administració destinatària sense valorar-ne el contingut o adequació al tràmit que es vol fer.

És recomanable presentar la documentació directament a la seu electrònica de l'administració corresponent, per tal de garantir una gestió més ràpida.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop