Sol·licitud per formar part dels Consells Sectorials

Sol·licitud per formar part dels Consells Sectorials


Objecte:
D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana , els Consells Sectorials de l'Ajuntament són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat com ara: l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, la cooperació i la solidaritat i d'altres similars. Aquests consells són de caràcter consultiu.
Persones destinatàries:
Qualsevol entitat del municipi que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats i vulgui participar en el Consell Escolar
Observacions:
M136 Consell Escolar
M200 Consell sectorial de l'esport
M201 Consell de Cultura
M202 Consell Serveis Socials
M205 Consell Mobilitat
M208 Consell de la Ciutat
M209 Consell d'Infants
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop