Sol·licitud per formar part dels Consells Sectorials

Sol·licitud per formar part dels Consells Sectorials


Objecte:
D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana , els Consells Sectorials de l'Ajuntament són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat com ara: l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, la cooperació i la solidaritat i d'altres similars. Aquests consells són de caràcter consultiu.
Persones destinatàries:
Qualsevol entitat del municipi que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats i vulgui participar en un dels següents Consells Sectorials:

• Consell Escolar
• Consell d'Esports
• Consell de Cultura
• Consell de Serveis Socials
• Consell de Mobilitat
• Consell de la Ciutat
Observacions:
M136 Consell Escolar
M200 Consell d'Esports
M201 Consell de Cultura
M202 Consell Serveis Socials
M205 Consell Mobilitat
M208 Consell de la Ciutat
M246Consell consultiu de la Gent Gran
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

Tramitació electrònicaTop