Registre municipal d'associacions i entitats

Registre municipal d'associacions i entitats


Objecte:
Registre municipal en el que s'inscriuen les associacions, entitats o col·lectius estables sense ànim de lucre que tinguin la seva seu social i/o activitat habitual al municipi de Sant Cugat.

La inscripció al Registre permet:

    1. Difusió de les dades principals de l'entitat al web municipal i al Portal d'Entitats
    2. Accedir a les diferents convocatòries d'ajuts i subvencions de l'Ajuntament a les associacions i entitats
    3. Sol·licitar la participació de l'entitat en el ple municipal, segons el procediment establert en el Reglament orgànic municipal (ROM)
Persones destinatàries:
Qualsevol entitat sense ànim de lucre amb seu a Sant Cugat
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• Per modificar les dades de l'entitat cal omplir de nou el formulari. Per donar-se de baixa caldrà presentar una instància.

N206
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop