Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.)

Modificació de dades al padró d'habitants (nom, dades incorrectes, dni, etc.)


Objecte:
Modificació d'alguna de les dades del Padró, per errors de gravació o per modificació de la realitat de nom o cognoms, estudis, obtenció del DNI, modificació de la nacionalitat, etc.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona empadronada al municipi
Requisits previs:
La modificació és personal.

També pot personar-se un membre de la família, major d'edat, que podrà modificar les dades de la resta de membres, o un tercer amb el DNI de l'interessat.

Els residents en una residència geriàtrica podran estar representats per personal del centre.
Observacions:
La modificació de la nacionalitat es pot demanar així que s'obté la nacionalitat espanyola i es té sentència o DNI. Gestió immediata i gratuïta.

P104
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop