.Volant de residència (individual)

.Volant de residència (individual)


Objecte:
Justificant emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que acredita l'empadronament d'una persona, tal i com consta en el Padró municipal d'habitants. Aquest tràmit només serveix per obtenir el propi volant de residència.
Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant major d'edat i inscrit al padró d'habitants.
Observacions:
El volant de residència es pot obtenir de les següents maneres:
1. De forma telemàtica clicant a "sol·licitar". Transcorreguts uns segons de la sol·licitud, el volant es diposita automàticament a la bústia de notificacions telemàtiques del sol·licitant.
2. Al taulell de l'ajuntament o a les oficines de districtes sense necessitat de cita prèvia.
3. Trucant al 010 (900104941 si es truca des de mòbil o de fora del municipi). El volant s'enviarà per correu postal al domicili d'empadronament.
Tràmits relacionats:
En cas que es necessitin altres tipus de volants (volants de menors, convivència, històric, etc.), es poden demanar a través del tràmit Volant de convivència o d'altres membres de la unitat familiar.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop