Volant de residència

Volant de residència


Objecte:
Justificant emès per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que acredita l'empadronament d'una persona tal i com consta actualment en el Padró municipal d'habitants.
Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant inscrit al padró d'habitants. El volant d'un menor només el poden demanar els progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d'identitat i llibre de família)
Observacions:
El volant de residència es pot obtenir de forma telemàtica clicant a "sol·licitar". Transcorreguts uns segons de la sol·licitud, el volant es diposita automàticament a la bústia de notificacions telemàtiques del sol·licitant.

En cas que es necessitin altres tipus de volants (convivència, històric, etc.) o que no disposin de certificat digital, es poden demanar directament al taulell de l'ajuntament o a les oficines de districtes sense necessitat de cita prèvia. També es poden obtenir trucant al 010 i s'enviarà per correu al domicili d'empadronament.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop