Inscripció cursos salut pública

Inscripció cursos salut pública


Objecte:
Inscripció als cursos de formació de salut pública, en especial, els relacionats en matèria d'higiene i seguretat alimentària.
Persones destinatàries:
Personal manipulador d'aliments d'establiments minoristes d'alimentació
Requisits previs:
Només per a establiments minoristes d'alimentació ubicats al municipi
Observacions:
1. Les places són limitades a un màxim de 3 persones per establiment.

2. La inscripció als cursos (de 3, 4 o 6 hores) implica l'assistència a totes les sessions. La no assistència al curs sense causa justificada, impedirà a la persona inscriure's a nous cursos de salut pública durant l'any següent.

3. La inscripció es fa únicament a través de la pàgina web municipal: Formació en higiène i seguretat alimentària

4. Els cursos s'impartiran en dilluns, i la data exacta es comunicarà a mida que s'omplin els grups

5. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen d'inscripció prèvia. Cal esperar a la confirmació de la plaça, via correu electrònic

CURSOS DISPONIBLES :

  • • Curs bàsic en higiene i seguretat alimentària per a tot tipus d'establiments minoristes

  • • Curs de manipulador d'aliments en Restauració i menjars per emportar

  • • Curs de manipulador d'aliments en establiments minoristes Carnis

  • • Curs de manipulador d'aliments en establiments minoristes del sector del Pa i Pastisseria

  • • Curs de manipulador d'aliments en establiments minoristes de Peix i Bacallaneria

  • • Curs d’etiquetatge i al·lèrgens
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment. Els cursos es convocaran a mida que s'omplin els grups.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop