Informe disponibilitat ocupació xarxa de telecomunicacions

Informe disponibilitat ocupació xarxa de telecomunicacions


Objecte:
Sol·licitud d'informe de disponibilitat de les infraestructures de telecomunicacions de propietat municipal, ja sigui per a ús temporal o permanent.

Aquest informe és previ a la sol·licitud de la corresponent llicència per a l'ocupació de:

    1. Cablejat de telecomunicacions a ubicar en l'interior de les canalitzacions de propietat municipal
    2. Equips de telecomunicacions a ubicar en armaris i altres infraestructures de propietat municipal
Persones destinatàries:
Aquelles persones que vulguin sol·licitar l'ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals, previ a la sol·licitud de llur llicència d'ocupació.
Observacions:
Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada

T325
Tràmits relacionats:
Connexió a la xarxa de telecomunicacions municipals

Llicència d'obres menors en via pública
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Grup 2 Secció 12 Punt 2
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop