Diligència d'adreça postal

Diligència d'adreça postal


Objecte:
Diligència que emet l'Ajuntament, a instàncies de qualsevol persona, per fer constar l'adreça postal que li correspon a una finca cadastral.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Observacions:
El tràmit és gratuït i per tot el territori municipal, inclòs Valldoreix.

També es pot sol·licitar presencialment, amb visita prèviament concertada

T318
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop