Consultes de dades de la xarxa de clavegueram

Consultes de dades de la xarxa de clavegueram


Objecte:
Sol·licitud d'informació relativa a la xarxa pública de clavegueram
Persones destinatàries:
Qualsevol persona
Requisits previs:
Ubicació exacte del tram motiu d'informació. Preferiblement adjuntar la Referència Cadastral
Observacions:
• Si es vol efectuar una connexió al clavegueram s'ha de sol·licitar mitjançant el tràmit de connexió al clavegueram.

• Si es vol obtenir un pressupost previ a la realització de la connexió al clavegueram cal demanar-ho mitjançant el tràmit de sol·licitud de pressupost de clavegueram

T312
Tràmits relacionats:
Connexió a la xarxa de clavegueram

Sol·licitud pressupost connexió al clavegueram
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop