Sol·licitud de pressupost de clavegueram

Sol·licitud de pressupost de clavegueram


Objecte:
Sol·licitud de la valoració estimada del cost d'execució d'una escomesa fins a la xarxa general municipal, aplicant els preus vigents.
Persones destinatàries:
Poden fer la petició les persones propietàries dels edificis i cases que s'han de connectar.
Observacions:
• Quan l'emplaçament de la connexió sol·licitada es trobi a Valldoreix, la petició s'haurà d'adreçar a l'EMD. Consulteu el llistat de carrers

• La valoració orientativa es farà d'acord amb els preus vigents i les condicions observades.

• Aquesta valoració no autoritza cap connexió a la xarxa bàsica de clavegueram, caldrà presentar la corresponent sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Doc.070), adjuntant la present valoració.

• Cas de presentar-se la sol·licitud de connexió a clavegueram derivada d'aquesta valoració, aquesta taxa no s'aplicarà en el següent procediment que s'iniciï a l'efecte.

• En les sol.licituds presencials, la documentació que s'annexi haurà de ser aportada en format electrònic, preferiblement pdf.

T155
Tràmits relacionats:
Sol·licitud connexió al clavegueram

Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 10 art. 5.2 grup 3.5
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop