Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram

Clavegueram: Sol·licitud de pressupost de clavegueram


Objecte:
Sol·licitud de pressupost de connexió de les edificacions a la xarxa pública de clavegueram.
Persones destinatàries:
• Qualsevol persona propietària de la finca que es vulgui connectar a la xarxa de clavegueram
Observacions:
• Quan l'emplaçament de la connexió sol·licitada es trobi a Valldoreix, la petició s'haurà d'adreçar a l'EMD. Consulteu el llistat de carrers

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per a formular la sol·licitud caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

• Podeu consultar el Reglament del Servei Municipal de Claveguerama través d'aquest link

• Aquesta valoració no autoritza cap connexió a la xarxa bàsica de clavegueram,

• Cas de presentar-se la sol·licitud de connexió a clavegueram derivada d'aquesta valoració, aquesta taxa no s'aplicarà en el següent procediment que s'iniciï a l'efecte.


T155
Tràmits relacionats:
Sol·licitud connexió al clavegueram

Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 10 art. 5.2 grup 3.5
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop