Informe tècnic previ a la sol·licitud de llicència urbanística

Informe tècnic previ a la sol·licitud de llicència urbanística


Objecte:
Informe tècnic que avalua el grau de compliment d'una proposta d'actuació urbanística respecte a la normativa que li sigui d'aplicació
Persones destinatàries:
Qualsevol persona
Observacions:
Per a qualsevol aclariment tècnic, cal adreçar-se al Servei de llicències particulars, sempre amb cita prèvia. Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme.

T327
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 10 Art 5.2 Grup 8.1.1
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top