Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal

  1. Us informem que se sol·licitaran dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació o consulta sol·licitada. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat, complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

  2. L'Ajuntament de Sant Cugat garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de les mesures, tant d'ordre tècnic com a organitzatiu, que garanteixen la seva seguretat.

  3. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercitar el vostre dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, establerts en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  4. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant "Ref. Protecció de dades" o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat

Top